Kde nám mohou probiotika pomoci? Kdy probiotika podávat?

18. 5. 2023

cestovani

Nejvíce jsou prozkoumány účinky probiotik v souvislosti s potížemi se zažívacím traktem. Mezi ně patří: funkční gastrointestinální poruchy související s bolestí břicha, funkční zácpa, kojenecké koliky, akutní gastroenteritida a zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerozní kolitida).  Je doložen jejich účinek v prevenci průjmu souvisejícího s antibiotiky. Probiotika mohou pomáhat u dětí v prevenci alergie, v prevenci různých krčních infekcí, které jsou časté hlavně u dětí navštěvujících školky, tedy v období, kdy dozrává jejich imunitní systém. Nemalý význam mají v prevenci i v léčbě močových a vaginálních infekcí. Nově je nalézán vztah porušené střevní mikroflory a činnosti mozku. Probiotiky podpořená úprava prostředí střeva by tedy mohla pomoci například v prevenci deprese.

Bezpečnost probiotik

Celkově lze říci, že probiotika jsou bezpečná pro použití u jinak zdravé populace. Jsou však výjimky, u specifických skupin pacientů je třeba postupovat při podávání probiotik opatrně. Mezi rizikové faktory pro nežádoucí účinky patří například některá imunosupresivní onemocnění.

Znáte probiotika GS Superky?

Vím, že na našem trhu je celá řada probiotických preparátů. Je výhodou, jestli je v jednotlivých preparátech zastoupeno více probiotických kmenů. Jednotlivé probiotické kmeny mají různé účinky, které se doplňují. Některé probiotické kmeny přímo působí na patogenní bakterie, další mohou podporovat funkci sliznic, jiné posilují imunitní systém. V probiotickém preparátu GS Superky je zastoupeno devět probiotických kmenů. Mezi kmeny přítomné v GS Superky patří i kmen Lactobacillus rhamnosus, který je jedním z nejvíce probádaných, účinných probiotických kmenů. Byla o něm publikována řada lékařských studií. Celková dávka probiotických bakterií, 10,5 x 109 CFU jednotek v jedné kapsli, je dostačující.

Má význam vzít si probiotika s sebou na cestu do zahraničí, dát si je do cestovní lékárničky?

Cestovatelský průjem byl definován jako zvýšení frekvence stolice během zahraniční cesty až na tři a více řídké stolice za den. Považuje se za nejpředvídatelnější nemoc související s cestováním, jde o relativně běžný omezující stav. Četnost výskytu cestovatelského průjmu se pohybuje mezi 10 % až 50 % všech cestujících, kteří navštíví země s nižší životní úrovní, kde jsou nedostatečné hygienické podmínky. Průjmy obvykle trvají 3 až 5 dní. Nejčastější příčinou jsou bakterie, které jsou zodpovědné za téměř 80–90 % případů. Vyskytují se stejně často u mužů i žen. Jsou častější u mladých dospělých cestovatelů než u starších.
Používání probiotik jako prevence a léčba cestovatelských průjmů se v posledních letech zvýšilo. Probiotika uplatňují své ochranné účinky v gastrointestinálním traktu tím, že obnovují a stabilizují střevní mikroflóru. Lékařské studie prokázaly, že probiotika snižují trvání a závažnost akutního infekčního průjmu u dětí a dospělých. Prokázaly, že probiotika poskytují významnou ochranu proti cestovatelskému průjmu. Snižují riziko nakažení se střevní infekcí, i dobu trvání obtíží. Jejich používání nemá vedlejší účinky. Nejúčinnější probiotický kmen je probiotický kmen Lactobacillus Rhamnosus, který se váže na střevní buňky a produkuje několik účinných látek bojujících proti mikrobům. Studie provedená u amerických turistů zjistila, že kmen Lactobacillus Rhamnosus snížil výskyt cestovatelského průjmu u cestovatelů mířících do rozvojových zemí zhruba o 50 %. Při rozhodování o používání probiotik, například při cestě k moři si můžeme klást otázku, jak jsou probiotické preparáty odolné vůči vyšším teplotám. Probiotika není nutné dávat do ledničky, ale na druhé straně je nevystavujte vysokým teplotám na přímém slunci. Vysoké teploty mohou ohrozit funkčnost probiotických bakterií. V komerčních preparátech, které obsahují probiotika, jsou probiotické kmeny ošetřeny procesem lyofilizace. Lyofilizační postup zajišťuje přežití probiotických bakterií a zachování jejich funkce při dlouhodobém skladování. Také jejich dlouhodobé přežívání a odolnost vůči vyšším teplotám. Probiotika se aktivují až po požití, v zažívacím traktu.

Jak používat a dávkovat probiotika pro prevenci cestovatelského průjmu?

Nejefektivnější je používat probiotické preparáty již před cestou. V případě, že přesto dojde ke střevní infekci, je dobře denní dávku probiotik zdvojnásobit.
Co se týká cestování, je zajímavé, že jedna odborná práce z USA byla věnována hledání vhodných probiotik pro kosmonauty.

nováková
RNDr. Dana Nováková

Vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Získala atestaci z imunologie, věnovala se především reprodukční imunologii a autoimunitě, také výuce imunologie.

V posledních letech se zajímá o probiotika a význam mikrobiomu pro zdraví. 

Nyní pracuje na částečný úvazek v nemocnici v Motole, kde je její náplní lékařská informatika - vyhledává odborné články.